UW MKB ÉN DGA SPECIALIST

De focus van Notariskantoor Theunissen ligt op de MKB-praktijk en alle daarmee samenhangende juridische aspecten voor de ondernemer in privé. Volgens ons is een belangrijk uitgangspunt voor een goed juridisch advies dat we niet alleen op de hoogte zijn van uw product en de markt waarin u zich begeeft, maar ook van uw filosofie als ondernemer. Vanuit die basisgedachte zoeken wij steeds naar die oplossing die zowel voor u als uw onderneming de meeste zekerheid biedt. Een notariële akte is voor ons geen doel, maar kan een sluitstuk zijn van een (soms langdurig) advies- of begeleidingstraject.

DESKUNDIG.

Door de verscheidenheid aan expertise bij onze medewerkers zijn wij zeer breed inzetbaar. Voor vele MKB- en enkele grootbedrijven uit (onder andere) de Brainport-regio zijn wij zowel nationaal als internationaal al jaren actief en maken daarbij gebruik van onze ruime kennis en ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht en familierecht.

BETROKKEN.

De onderlinge relatie met de cliënt is voor ons van groot belang. Door zicht te hebben op wat er speelt en wat u bezig houdt, kunnen we u zo goed als mogelijk is adviseren, rekening houdende met de toekomst van u en uw onderneming.

SERVICE GERICHT.

Wij willen graag meegroeien met onze cliënten. Nieuwe ontwikkelingen bij u als cliënt zorgen voor nieuwe ontwikkelingen bij ons. Wij denken en ondernemen op deze manier met u mee, ongeacht in welke fase uw onderneming zich bevindt.

Ons team

"Je kunt misschien wel aan de greep van mensen ontsnappen, maar niet aan de greep van een stuk papier waarop je je handtekening hebt gezet. Gezegeld papier is machtiger dan de loop van een geweer."

Ward Ruyslinck (Vlaamse romanschrijver)

Diensten

Onze aanpak is een persoonlijke aanpak. Bij ons geen standaard documenten, maar op maat gemaakte akten welke met de toekomst in acht worden gepasseerd.

(her-)structureren

(her-)structureren

Soms kan het, gelet op de risico's, beter zijn uw onderneming voort te zetten in een andere ondernemingsvorm of om bepaalde activiteiten in een andere onderneming onder te brengen. Wij kunnen u adviseren over en begeleiden met onder meer het opzetten en wijzigen van organisatiestructuren en reorganisaties, waaronder het oprichten van vennootschappen, het opstellen en wijzigen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, (grensoverschrijdende) fusies en juridische splitsingen van vennootschappen. Daarbij werken wij graag samen met uw accountant, fiscalist of juridisch adviseur. Waar nodig kunnen wij op korte termijn externe specialisten inschakelen, aangezien wij beschikken over een groot netwerk aan gespecialiseerde dienstverleners op alle voor de MKB-praktijk mogelijk van belang zijnde thema's.

Start-ups

Start-ups

Bij start-ups komt meer kijken dan alleen het hebben van een goed idee. Vanuit onze notariële invalshoek hebben wij ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van start-ups. Een onderdeel hiervan is het vinden van de juiste ondernemingsvorm die past in uw specifieke situatie. Daarnaast kent elke specifieke start-up fase zijn eigen bijzondere aandachtspunten, waarover goed moet worden nagedacht. Door onze ruime ervaring met innovatieve starters kunnen wij ertoe bijdragen dat alle van belang zijnde stappen volledig en in de juiste volgorde door u worden gezet. Wij zijn niet verbonden aan één kantoor, maar wij kunnen u vanuit ons netwerk in contact brengen met een fiscalist, accountant of financieel adviseur waar u een klik mee heeft. Onze ervaring is dat met een dergelijk kundig team van specialisten achter u de kans groter is dat uw startup succesvol zal zijn.

Overnames en Fusies

Overnames en Fusies

Veel ondernemers komen vroeg of laat in de fase waarin zij of zelf op overnamepad gaan danwel hun eigen onderneming willen verkopen. Een dergelijk proces vergt niet alleen een nauwkeurige voorbereiding, al dan niet gevolgd door een (juridisch) due dilligence onderzoek, maar zeker ook een accurate begeleiding van het juridische en notariële traject. Bij dit traject zijn wij u graag van begin tot eind behulpzaam.

Vastgoed

Vastgoed

Zowel bedrijfsvastgoed als particulier vastgoed is voor ons bekend terrein. Koopcontracten, leveringsakten, hypotheekakten, overeenkomsten van geldlening en bijkomende juridische advisering kunt u van ons verwachten. Ook de fiscale aspecten op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting maken hiervan onderdeel uit en worden waar mogelijk, uiteraard in overleg met uw eigen fiscaal adviseur, in ons advies meegenomen.

Familierecht

Familierecht

Uw onderneming en de zakelijke overeenkomsten die u sluit kunnen gevolgen hebben voor uw privé situatie. Daarnaast heeft uw privé situatie gevolgen voor uw onderneming. Wat gebeurt er met uw onderneming in geval van overlijden, ziekte of echtscheiding? Wij helpen u graag met het in kaart brengen van deze gevolgen, het opstellen van passende huwelijkse voorwaarden, testamenten, samenlevingsovereenkomsten, partnerschapsvoorwaarden en schenkingen, alsmede met het inzicht geven in en het optimaliseren van de verschuldigde erfbelasting en de mogelijkheden voor bedrijfsopvolging.

Nieuws

Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

De leden Groot en Gesthuizen van de Tweede Kamer hebben 19 januari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren. Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Het centrale aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en Wwft-instellingen. Met het centraal aandeelhoudersregister wordt centraal, digitaal en gestructureerd informatie over aandelen en aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen verzameld.

Lees meer

Invoering UBO register

De Europese Vierde anti-witwasrichtlijn stelt dat uiterlijk in 2017 door iedere lidstaat een zogenaamd UBO-register (uiteindelijk-belanghebbendenregister) dient te worden ingesteld. In dit register dienen alle Europese bedrijven zelf informatie over hun uiteindelijke belanghebbende (de Ultimate Beneficial Owner, ‘UBO’) bij te houden.

Lees meer
Kantoor Notariskantoor Theunissen
Kantoor Notariskantoor Theunissen

Contact informatie