Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

De leden Groot en Gesthuizen van de Tweede Kamer hebben 19 januari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren. Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Het centrale aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en Wwft-instellingen. Met het centraal aandeelhoudersregister wordt centraal, digitaal en gestructureerd informatie over aandelen en aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen verzameld.

Lees meer